THAN HOẠT TÍNH TRÀ BẮC - TRABACO

Xử Lý Khí

Than hoạt tính dùng trong xử lý khí

16:23 12/12/2017

Than hoạt tính – Xử lý khí

Bộ lọc không khí carbon hoạt tính bao gồm một hệ thống rộng lớn các lỗ chân lông có kích thước phân tử. Những lỗ này có khả năng hấp phụ cao, tạo thành một liên kết hóa học mạnh mẽ / hấp dẫn đối với các tạp chất gây ô nhiễm, khí, và chất lỏng, đặc biệt là các hóa chất / hợp chất hữu cơ.

Sự kiện và Nghiên cứu về Lọc Than hoạt tính

Các bộ lọc khí carbon hoạt tính sẽ làm bẫy mùi hôi và các hóa chất trong các hạt nhỏ (hay các lỗ) hấp thụ, trông giống như một tổ ong

Carbon hoạt hóa là một than được xử lý bằng oxy để mở hàng triệu lỗ chân lông giữa các nguyên tử cacbon, kết quả là một vật liệu hấp phụ cao.

Được sử dụng ban đầu trong Thế chiến II để bảo vệ những người lính Mỹ khỏi các đại lý chiến tranh hóa học.

Trong một nghiên cứu do Bộ Năng lượng Hoa Kỳ ủy nhiệm, các bộ lọc than hoạt tính đã được tìm thấy để loại bỏ 60-70% ozon trong không khí so với các bộ lọc không có than hoạt tính.

Một nghiên cứu khác do Bộ Năng lượng Mỹ đưa ra cho thấy các bộ lọc than hoạt tính đã loại bỏ VOC (Hợp chất hữu cơ dễ bay hơi) có hại 60-80%, và formaldehyde 25-30%.

Theo báo cáo của Trung tâm kiểm soát dịch bệnh, Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, và Viện An toàn và Sức khoẻ Lao động Quốc gia, than hoạt tính là chất hấp thụ / hấp thụ tuyệt vời của hầu hết các hóa chất hữu cơ.

Các Hóa chất Kích hoạt Lọc Carbon hiệu quả khi Loại bỏ: ( Quý  khách hàng vui lòng liên hệ Anthy Environment để có thông tin chi tiết bảng tên các khí được xử lý bởi than hoạt tính)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Than hoạt tính dùng trong xử lý khí

16:23 12/12/2017

Than hoạt tính – Xử lý khí

Bộ lọc không khí carbon hoạt tính bao gồm một hệ thống rộng lớn các lỗ chân lông có kích thước phân tử. Những lỗ này có khả năng hấp phụ cao, tạo thành một liên kết hóa học mạnh mẽ / hấp dẫn đối với các tạp chất gây ô nhiễm, khí, và chất lỏng, đặc biệt là các hóa chất / hợp chất hữu cơ.

Sự kiện và Nghiên cứu về Lọc Than hoạt tính

Các bộ lọc khí carbon hoạt tính sẽ làm bẫy mùi hôi và các hóa chất trong các hạt nhỏ (hay các lỗ) hấp thụ, trông giống như một tổ ong

Carbon hoạt hóa là một than được xử lý bằng oxy để mở hàng triệu lỗ chân lông giữa các nguyên tử cacbon, kết quả là một vật liệu hấp phụ cao.

Được sử dụng ban đầu trong Thế chiến II để bảo vệ những người lính Mỹ khỏi các đại lý chiến tranh hóa học.

Trong một nghiên cứu do Bộ Năng lượng Hoa Kỳ ủy nhiệm, các bộ lọc than hoạt tính đã được tìm thấy để loại bỏ 60-70% ozon trong không khí so với các bộ lọc không có than hoạt tính.

Một nghiên cứu khác do Bộ Năng lượng Mỹ đưa ra cho thấy các bộ lọc than hoạt tính đã loại bỏ VOC (Hợp chất hữu cơ dễ bay hơi) có hại 60-80%, và formaldehyde 25-30%.

Theo báo cáo của Trung tâm kiểm soát dịch bệnh, Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, và Viện An toàn và Sức khoẻ Lao động Quốc gia, than hoạt tính là chất hấp thụ / hấp thụ tuyệt vời của hầu hết các hóa chất hữu cơ.

Các Hóa chất Kích hoạt Lọc Carbon hiệu quả khi Loại bỏ: ( Quý  khách hàng vui lòng liên hệ Anthy Environment để có thông tin chi tiết bảng tên các khí được xử lý bởi than hoạt tính)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Hỗ trợ trực tuyến

support
phone

0937 185 888

info@anthy.vn

Hãy nhớ thông tin để gửi liên hệ đến chúng tôi. Chúng tôi hân hạnh phục vụ tốt nhất đến bạn

Hỗ trợ trực tuyến

support
phone

0937 185 888

info@anthy.vn

Hãy nhớ thông tin để gửi liên hệ đến chúng tôi. Chúng tôi hân hạnh phục vụ tốt nhất đến bạn

arrow